Inflyttning/Utflyttning

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst och hoppas du ska trivas i din nya lägenhet. Vi försöker göra fastigheten och gården så trivsam som möjligt för er trevnad. Att tänka på inför flytten….

 1. Ring Adressändring på 020-97 98 99 eller anmäl flytten på www.adressandring.se
 2. Ring och anmäl flytt av el till din nuvarande el leverantör en månad före flytten.
 3. Teckna en hemförsäkring.

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t.ex. bli ersättnings skyldig om ditt akvarium börjar läka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Uppsägning av lägenhet ska ske skriftligen eller via kontaktformulär på hemsidan. Uppsägningen gäller från kommande månadsskifte. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj. Avflyttningsdag blir således 31 juli senast kl. 12.00 (eller första vardagen om månadsskifte infaller under en helg). Kom även ihåg att Du skall säga upp Ditt el-abonnemang för hushållsel minst 1 månad innan avflyttning.

Besiktning och Flyttstädning

För att slippa problem och extra kostnader efter avflytt från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten. Kontakta förvaltaren om Du är osäker. Om reparationer behöver göras vid onormalt slitage eller skador så går vi efter de standardiserade prisuppgifter som SABO har gett ut. Vid besiktning av lägenhet skall samtliga nycklar återlämnas till hyresvärd.

städtips.pdf

Ordningsregler
 • Hyresgästen får inte föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så att närboende därigenom kan störas. Detta   kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med   störningen.
 • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
 • Hyresgästen bör teckna hemförsäkring för att skydda sig, tex. vid skadeståndskrav.
 • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.
 • Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.
 • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten
Nycklar
 • Låst dig ute? Ring så kommer vi och låser upp. För upplåsning debiteras 300:-
 • Journummer 070-664 57 22
 • Tappat bort lägenhetsnyckel, eller vill beställa en extra!? Ring till Älvsbacka Fastigheter AB och beställ ny nyckel. Nyckel hämtas och betalas hos anvisad låssmed. Om någon annan person hämtar nyckel för din räkning måste fullmakt och legitimation tas med.
 • OBS! Vid borttappad nyckel, och ev. avflyttning från lägenheten i ett senare skede, måste vi göra ett låsbyte som bekostas av hyresgästen. Detta gäller även borttappade nycklar till allmänna utrymmen som tvättstuga, cykelrum m.m.
 • Uttagen extra nyckel återlämnas till oss vid ev. avflyttning. Vi ersätter ej den kostnad du haft för nyckeln.
 • Borttappad tvättcylinder måste beställas och det tar ca 2 veckor och debiteras kostnaden för cylindern
Snöskottning
 • Snöskottning – Det åligger hyresgäst som har parkeringsplats att skotta runt sin egen bil. Framkomlighet för traktor ska alltid eftersträvas. Försök att alltid underlätta för snöröjningen genom att skotta och sopa runt er bil med säkerhetsmarginal. Snön ska Inte läggas bakom grannens bil eller förhindra framkomligheten.
 • Det åligger hyresgäst med balkong att skotta den.
 • Traktorskottning – Köps utav lokala entreprenörer. Utförs under dagtid.
 • Handskottning och sandning – Sköts av fastighetsskötare. Skottning och sandning Journal förs också som underlag för bedömning av eventuella olyckor.
Hyresgästens Ansvar
 • Vid fel eller annan händelse ska anmälan göras.
 • Vid vanvård av lägenhet kan kontrakt komma att sägas upp.
 • Skador på lägenheten och allmänna utrymmen faller på hyresgästens ansvar.
 • Om reparationer bedöms nödvändiga kan skadestånd komma att utkrävas.
 • Se även övriga ansvarsområden hyresgästen har under rubrikerna nedan ”Snöskottning”, ”Underhåll våtrum”, ”Underhåll kök”, ”Installationer”, ”Måla & tapetsera”, ”Nycklar” och ”Husdjur”.
Underhåll våtrum
 • Skruvning eller håltagning i våtrumsbeklädnad får Ej utföras utan Hyresvärdens godkännande. Utförs det utan hyrsesvärdens godkännande kan ersättningsanspråk göras vid utflyttning eller vid eventuell skada. Detta på grund av den stora risken för vattenskada detta ingrepp utgör. Av samma orsak ska rengöring av golvbrunn och vattenlås göras regelbundet
 • Spola ej ner föremål i wc eller tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet. Meddela hyresvärden som kranar står och droppar eller wc står och Spolar/rinner.
 • Läckage räknas som Akut.
Underhåll kök
 • Rengör spis och ugn regelbundet.
 • Regelbunden avfrostning av kyl och frys ger en jämn temperatur och spar ström, dessutom håller varorna längre. Hacka eller bryt inte bort isen, låt den tina.
 • Fläkt & ventiler om de hålls rena minskar nedsmutsning av övriga ytor i köket. Fett i filter och spisskåpar ökar brandrisken.
 • Man får ej ta hål eller sätta upp krokar i köksinredningen.
Installationer

Innan Installation av Diskmaskin, Tvättmaskin, Torktumlare eller annan utrustning som inte hör till lägenheten skall hyresvärden kontaktas. Det kan visa sig att el- eller avlopps ledningar inte är anpassat till ytterligare installationer. Kontakta även ditt försäkringsbolag för att se efter vad som gäller i hemförsäkringen.

Anlita alltid en behörig installatör!

Måla & tapetsera
 • Vid förändringar i din lägenhet skall alltid hyresvärden först kontaktas. Efter godkännande från hyresvärd är det några saker du bör tänka på. Arbet måste vara fakmannamässigt utfört.
 • Du blir ersättningsskyldig när du flyttar om det är slarvigt utfört, om du använt dig av felaktigt material eller valt extrem färgsättning. Du får under inga omständigheter måla om köksluckor.
 • Vid tapetsering skall de nya tapeterna vara av samma fabrikat och kvalitet som de tidigare och göras fackmannamässigt för att undvika återställningsskyldighet.

 

Före åtgärd ska hyresvärden rådfrågas

Husdjur

Husdjur – Hundar och katter ska hållas så att de inte utgör en onödig risk att skada lägenheten eller dess utrustning eller på annat sätt utgöra olägenhet i och kring fastigheten.

Bredband & KabelTV

I de flesta fastigheter finns det bredband kopplat till SkeKrafts fibernät. De flesta av våra fastigheter är anslutna till ComHems kabelTV-nät som ger ett stort utbud av kanaler och tillkommande tjänster.

Sophämtning

Den kommunala sopstadgan omfattas endast av hämtning av väl paketerat hushållsavfall. Hämtning sker var fjortonde dag av båda kärlen. Sortering av hushållsavfall utgår från att var och en efter sortering fraktar glas, tidningar, kartonger o dyl till kommunens avfallsstationer. Större krav på ansvar för egen sortering kan komma inom en snar framtid genom ändringar i den kommunala sopstadgan. Läs mer på Tekniska Kontoret Vatten och Avfalls hemsida.