Lasarettsvägen 19

Fastigheten har 10 lägenheter varav 8st är 2or och 2st 5or. Samt 2 st lokaler.

Carport och cykelskjul på innergården.